Vesti

Kolektivni odmor

31.07.2017

Obaveštavamo Vas da je naš kolektivni odmor u periodu od 10.08-28.08.2017.

Shodno tome, poslednji dan za isporuke prikolica je 09.08.2017.

 U periodu od 28.08 -01.09.17, će biti popis, tako da sa isporukama počinjemo od 04.09.17.